Archive for marts 2013

Nye vedtægter godkendt på generalforsamlingen

Afsnittet med vedtægter i menuen, er nu opdateret med de på generalforsamlingen godkendte ændringer.

buy cialis

Regnskab underskrevet af revisionen

Her er så årsrapporten underskrevet af revisionen, som aftalt på generalforsamlingen.

Endvidere kan eksemplarer afhentes hos kasseren.

Regnskab 2012

levitra online

Referat fra generalforsamling den 13. marts 2013

Formand Henry Poulsen indledte generalforsamlingen i henhold til cialis dagsordenen.

Punkt cialis online 1:

Valg af dirigent, som igen i år blev Bjarne Dambro. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via indkaldelse via lokalavisen.

–Læs mere