Dagsorden Generalforsamling

1. Valg cialis af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg (2 af de cialis fremmødte + Michael fra bestyrelsen)

3. Årsberetning ved formanden

4. Regnskab ved kasserer

5. Fremlæggelse af nyt tv-udbud gældende fra den 9. april 2013,                                                 med dertilhørende pakkepriser gældende fra den 1. juli 2013

6. Indkomne forslag – Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændring

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Kasserer Knud Skafte og Michael Hewalo)

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (John Jørgensen, )

9. Valg af 2 bilagskontrollanter (Ole Knudsen, Asger Larsen)

10. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant (Poul Erik Christoffersen)

11. Eventuelt

Comments are closed.